10อันดับ ธุรกิจน่าลงทุน ที่ดีที่สุด ในปี2020

10อันดับ ธุรกิจน่าลงทุน ที่ดีที่สุด ในปี2020

ในปี 2563 ธุรกิจแพลตฟอร์มถือเป็นธุรกิจเด่น เนื่องจากมีหลายปัจจัยสนับสนุน ทั้งความหลากหลายและ รูปแบบการให้บริการ รวมทั้งความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้น, การใช้ชีวิตที่เร่งรีบในชีวิตประจำวัน, พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และคุ้นชินกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น, กระแสการพัฒนาแพลตฟอร์มทั่วโลก ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด โดยธุรกิจนี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่ภาครัฐมีการผลักดันผ่านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในธุรกิจแพลตฟอร์ม

10 อันดับธุรกิจดาวรุ่งในปี 2563

อันดับ 1 ธุรกิจแพลตฟอร์ม

 

อันดับ 2 ธุรกิจ e-commerce, ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ รวมทั้งผู้ให้บริการเครือข่าย

 

อันดับ 3 ธุรกิจ เกมส์ และธุรกิจพัฒนา application

 

อันดับ 4 ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์

 

อันดับ 5 ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต, ธุรกิจบริการทางการแพทย์ และความงาม

 

อันดับ 6 ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจ Street Food

 

อันดับ 7 ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

 

อันดับ 8 ธุรกิจด้าน fintech และการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี และธุรกิจพลังงาน

 

อันดับ 9 ธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน, ธุรกิจที่ปรึกษาด้าน กฎหมาย/บัญชี

 

อันดับ 10 ธุรกิจด้านท่องเที่ยว Hostel modern tourism และ Lifestyle tourism และธุรกิจเครื่องสำอาง-ครีม บำรุงผิว

 

ปัจจัยสนับสนุนสำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น มาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง, เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศราว 41-42 ล้านคน, ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ, การลงทุนของภาครัฐมีโอกาสเร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมทั้งการลงทุนของภาคเอกชนเริ่มมี สัญญาณดีขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC, ธนาคารกลางทั่วโลกใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ, มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี้ กำลังซื้อของประชาชนฐานรากเพิ่มขึ้น ตามมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการประกันราคาสินค้าเกษตร

อ้างอิง: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย